Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Khanh

ĐT: 04.62925978

Email: support@bti.com.vn

   

Thống kê truy cập

2393172
Tổng số truy cập: 2393172
Khách đang online: 25

KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN (KHUYẾN KHÍCH ĐỘNG VIÊN)

15/11/2014 09:18

 

tao-dong-luc-cho-nhan-vien

Mục tiêu chương trình:

ü  Hiểu tầm quan trọng của mục tiêu và mục đích hoạt động của đội ngũ.

ü  Hiểu các yếu tố tạo động lực cho nhân viên và áp dụng các kỹ năng này để quản lý đội ngũ hiệu quả.

ü  Hiểu một cách tổng quát thế nào là tạo động lực cho nhân viên, tính cần thiết của khuyến khích động viên trong công tác quản lý.

ü  Hiểu rằng các tuýp người khác nhau cần các yếu tố khích lệ động viên khác nhau.

ü  Nắm được một số cách thức cơ bản và sử dụng các yếu tố động viên khích lệ khác nhau để khuyến khích động viên nhân viên hiệu quả. 

Nội dung chương trình :

ü  Tầm quan trọng của việc tạo động lực cho nhân viên (khuyến khích, động viên).

ü  Các quan điểm thú vị về tạo động lực cho nhân viên.

ü  Nhận biết 12 yếu tố động viên và cách thức tạo động lực cho nhân viên hiệu quả.

ü  Xem xét các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến các cá nhân & cả đội ngũ.

ü  Kỹ năng tự động viên để động viên người khác;

ü  Thấu hiểu các phong cách giao tiếp xã hội, các khía cạnh của tâm lý học hành vi để tạo động lực hiệu quả nhằm đạt được chỉ tiêu.  

ü  Thực hành kỹ năng động viên khích lệ người khác,  

ü  Cách thức áp dụng các yếu tố tạo động lực khác nhau nhằm khuyến khích động viên nhân viên.

Số lượt đọc: 904 -