0333.039.686

Quản Trị Rủi Ro Trong Kinh Doanh

Liên hệ để báo giá

Mục tiêu đào tạo:

 • Được củng cố và nâng cao kỹ năng tìm kiếm nguồn khách hàng, tư vấn và phát triển danh mục khách hàng cá nhân
 • Nâng cao kỹ năng nhận biết các rủi ro cơ bản liên quan đến các sản phẩm cho vay có tài sản đảm bảo
 • Nắm được những lưu ý trong quá trình đánh giá khách hàng
 • Nâng cao kiến thức về nguyên tắc cơ bản trong thẩm định tín dụng, các phương pháp xếp hạng rủi ro và tâm lý hành vi của khách hàng cá nhân
 • Nâng cao kỹ năng thu thập và kiểm tra tính trung thực của thông tin được cung cấp để từ đó đưa ra quyết định cho vay
 • Hiểu rõ và áp dụng các kỹ năng thẩm định
 • So sánh giữa cách làm hiện này và những tiêu chí chuẩn quốc tế để từ đó rút ra cách chọn lọc/thẩm định khách hàng tốt nhất cho công việc của mình

Nội dung đào tạo:

 • Xây dựng danh mục khách hàng cá nhân thành công
 • Quản lý hiệu quả rủi ro & Hài hòa lợi nhuận
 • KYC – Thu thập và kiểm tra tính xác thực của thông tin thẩm định
 • Luyện tập sử dụng phần mềm B-Personal Credit Ratings