0333.039.686

Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Liên hệ để báo giá

Mục tiêu khóa học:

  • Phát triển nền tảng kiến thức cơ bản, các kỹ năng từ căn bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực nhân sự.
  • Kết hợp hài hoà giữa lý thuyết và thực tế công việc của một chuyên gia Quản trị nhân sự chuyên nghiệp.
  • Áp dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và các công cụ tác nghiệp quản trị nhân sự cơ bản vào thực tiễn tại doanh nghiệp sau khi kết thúc chương trình.

Phương pháp đào tạo:

  • Thảo luận nhóm; Thuyết giảng,
  • Thực hành qua các tình huống mô phỏng & các trò chơi.
  • Thực tập đóng vai, Hoạt động tương tác trong lớp, Các bài tập thực hành.