0333.039.686

Quản Trị Tài Chính Cá Nhân

Liên hệ để báo giá

Phương pháp đào tạo :

  • Thảo luận nhóm; Thuyết giảng, Thực hành qua các tình huống mô phỏng & các trò chơi.
  • Thực tập đóng vai, Hoạt động tương tác trong lớp, Các bài tập thực hành.

Mục tiêu khóa học :

  • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cho bản thân giúp gia tăng hiệu quả quản lý, khai thác và mở rộng cơ sở khách hàng.
  • Nâng cao khả năng tư duy kinh doanh, thấu hiểu khách hàng và phong cách sống cũng như các yếu tố tác động đến hoạt động tài chính của khách hàng cá nhân.
  • Tăng khả năng bán hàng và bán chéo, đóng gói giải pháp tài chính tổng thể nhằm phát triển và duy trì quan hệ lâu dài và hiệu quả với khách hàng cá nhân.
  • Nâng cao kỹ năng giao tiếp và thể hiện hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, ấn tượng. 
  • Ý thức về các cơ hội và thách thức nghề nghiệp thông qua cập nhật xu hướng phát triển ngành và các thông lệ quốc tế về dịch vụ tài chính cá nhân.