0333.039.686

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Liên hệ để báo giá

Giới thiệu chung:

Thời gian trôi đi chẳng bao giờ trở lại! Qua mỗi ngày làm việc, nhiều anh/ chị tự hỏi ngày hôm qua mình đã làm được gì? Đôi khi câu trả lời trên đầu việc đã làm mới giúp ta nhận ra công việc đó chưa thực sự mang lại giá trị hiệu quả công việc. Quản lý thời gian, sắp xếp lại công việc, đặt ưu tiên…sẽ được trả lời trong khóa học này.