0333.039.686

KỸ NĂNG XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VÀ MẠNG LƯỚI ĐỂ THÀNH CÔNG

Liên hệ để báo giá

Giới thiệu chung:

Trong cuộc sống, sự phát triển và thành công của mỗi người không chỉ nhờ vào nỗ lực đơn phương mà còn nhờ vào kỹ năng xây dựng và khai thác mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh (Networking).

 

Trên con đường tìm kiếm thành công trong cuộc sống, mỗi cá nhân phải không ngừng củng cố những mối quan hệ sẵn có và mở rộng nhiều mối quan hệ mới mẻ. Muốn làm tốt được việc đó, cần rèn luyện lâu dài để thiết lập được một mạng lưới (network) những mối quan hệ. Nó không chỉ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, mà còn là một trong những cách tốt nhất giúp thăng tiến trong nghề nghiệp. 

Các sự kiện quan hệ tập thể trông có vẻ như rất đáng sợ, nhưng chúng lại có thể là nguồn lực thúc đẩy sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Việc tham gia vào các sự kiện dạng này với một niềm đam mê và một mục tiêu đã được định sẵn trong đầu luôn đóng một vai trò quan trọng

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình đào tạo: “Xây dựng mối quan hệ và phát triển mạng lưới để thành công” dành cho các chuyên viên quan hệ khách hàng