0333.039.686

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Liên hệ để báo giá

Giới thiệu chung:

Công việc rủ nhau xếp hàng dài tìm đến bạn cùng với đòi hỏi HOÀN THÀNH GẤP khiến bạn không thể giải quyết hết trong giờ hành chính mà phải mang việc về nhà mà vẫn không kịp tiến độ. Lúc đó, Anh/ Chị sẽ mong muốn đồng nghiệp và những người thân xung quanh cho mình một khoảng thời gian hoặc mình có thể phân thân để làm được nhiều việc cùng một lúc. Đó chính là lý do khóa học KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH thiết kế ra để giúp Anh/ Chị sắp xếp công việc hiệu quả và hoàn thành đúng tiến độ.