0333.039.686

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HIỆU QUẢ

Liên hệ để báo giá

Giới thiệu chung:

“Ngày nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trong một cơ chế như thế, các cá thể, tập thể cần một lưu lượng giao tiếp rất lớn hàng ngày. Một trong các vấn đề cốt lõi của các cuộc giao tiếp là sự đàm phán và thương lượng. Có người nói đó là linh hồn của giao tiếp”.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình đào tạo: “Kỹ năng đàm phán hiệu quả” dành cho các lãnh đạo cấp phòng.