0333.039.686

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHỦ ĐỘNG

Liên hệ để báo giá

Mục tiêu đào tạo:

  • Phân biệt sự khác nhau giữa các cấp độ bán hàng (giới thiệu sản phẩm, tư vấn giải pháp…)
  • Áp dụng các chiến lược bán hàng khác nhau nhằm khuyến khích khách hàng ra quyết định mua
  • Hiểu các đặc điểm và lợi ích của một bài thuyết trình bán hàng tốt
  • Thực hành kỹ năng đặt câu hỏi thu thập thông tin, xử lý ý kiến của khách hàng. Hiểu được tại sao đạt được cam kết của khách hàng là quan trọng
  • Lựa chọn phương pháp bảo đảm cam kết phù hợp để phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng
  • Biết cách phát triển các mối quan hệ với khách hàng theo thời gian (tiếp tục sử dụng sản phẩm/dịch vụ hiện tại và mua thêm các sản phẩm/dịch vụ mới)