0333.039.686

NGHỆ THUẬT KHUYẾN KHÍCH, ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

Liên hệ để báo giá

Giới thiệu chung: 

Những công việc giống nhau được làm đi làm lại đến thuần thục và một ngày nào đó Anh/ Chị tự dưng thấy chán nản những gì mình đang làm mà trước kia mình đã đánh giá nhiệm vụ đó thật Ý NGHĨA, đó là lúc chúng ta cần ĐĂNG KÝ tham gia ngay khóa học KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN. Khóa học không chỉ cung cấp phương pháp giúp mình động viên người khác mà còn trang bị tư duy tự động viên tìm thấy nhiều động lực trong từng lời nói và hành động hàng ngày.