0333.039.686

KỸ NĂNG XÂY DỰNG TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Liên hệ để báo giá

Giới thiệu chung:

Chẳng ai thành công được mà thiếu đi đội nhóm trong tổ chức! Tuy nhiên làm việc trong đội nhóm làm sao để hiệu quả cao nhất?Các thành viên đến từ các vùng miền khác nhau mang theo nhiều quan điểm trái chiều vào công việc. Mọi khó khăn đó sẽ chẳng là gì khi chúng ta có cả nhóm hỗ trợ. Khóa học Kỹ năng tinh thần nhóm sẽ giúp chúng ta hiểu về các thành viên của nhóm. Chi tiết nội dung khóa học, anh/ chị dành thời gian nghiên cứu bên dưới.