0333.039.686

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ

Liên hệ để báo giá

Giới thiệu chung:

Trong cuộc sống cũng như trong công việc, hầu hết mọi người đều cần trình bày một vấn đề nào đó cho người khác, hoặc cho nhóm người nào đó, cho mục đích làm việc, giới thiệu về giải pháp hay công nghệ mới hay đơn giản là để bày tỏ quan niệm vv… 

Trải qua các thời kỳ, các tình huống, không gian lĩnh vực khác nhau thì cách thức, phương tiện cũng khác nhau và mỗi người sẽ tự tìm ra cho riêng mình một cách trình bày nhưng liệu cách giao tiếp đó đã chuyên nghiệp và thực sự mang lại hiệu quả chưa thì chắc rằng chỉ có người nghe mới có thế đánh giá được.

Trong xu hướng phát triển của xã hội, hội nhập và cạnh tranh toàn cầu thì việc giao tiếp & thuyết trình chuyên nghiệp đã và đang trở nên vô cùng quan trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của cá nhân hay tổ chức nào đó, và chính vì vậy việc tạo hiệu quả cho việc truyền đạt trong các buổi thuyết trình này được đặt lên hàng đầu.

Khóa học “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả” được chúng tôi thiết kế nhằm đem đến cho các Anh/Chị học viên sự chủ động, những phong cách, kỹ năng giao tiếp & thuyết trình chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả trong các tình huống công việc cũng như giao tiếp xã hội.